BOUWSTEEN 2 - PREVENTIE EN LEVENSSTRUCTUUR

Thuis in de regio

Dat bij de 1% doelgroep (mensen met verward gedrag die een veiligheidsrisico vormen) huisvesting een knelpunt is, is in professionele kringen bekend. De casus van Mike in deze nieuwsbrief staat niet op zichzelf. Anne Judith Apeldoorn (Projectleider Maatwerkvoorzieningen) bracht de situatie in kaart. “We hebben vooral behoefte aan Skaeve Huse en Long Care voorzieningen.”

Bij 42 cliënten uit de doelgroep onderzocht Anne Judith de woonvraag. 14,3% van deze groep bleek op de juiste plek te zitten. “Dus ruim 85% niet”, stelt zij nuchter. Zoom je daar verder op in, dan zie je dat maar liefst zestien mensen eigenlijk langdurig in een gestructureerde omgeving - een zogenaamde Long Care voorziening - opgenomen zouden moeten worden. Deze cliënten zijn nu nog ergens anders ondergebracht: in detentie, VG-zorg, Beschermd Wonen (met een hoog beschermings- en begeleidingsniveau). En twee van hen leven op straat. De woonmismatch is in deze categorie veruit het grootst.

Bestuurlijke urgentie

“Dat is best zorgelijk”, constateert Anne Judith. “Want wat gebeurt er als zij weer in de samenleving komen, zonder dat zij de juiste opvang en behandeling hebben gekregen? Het grote probleem is dat wij in Noord-Holland Noord geen Long Care faciliteiten hebben. We moeten uitwijken naar andere regio’s. Dat is altijd een lastig proces.” Dat gemis wordt op bestuurlijk niveau gelukkig steeds meer gevoeld, aldus Anne Judith. Maar het is lastig om de tering naar de nering te zetten. Het gaat niet alleen om de huisvesting, er moet ook genoeg gekwalificeerd personeel zijn. Anne Judith pleit voornamelijk voor een pragmatische aanpak. “Maak gebruik van leegstaande voorzieningen. Durf creatief te zijn en out-of-the-box te denken en werk samen met naastliggende regio’s.”

“Maak gebruik van leegstaande voorzieningen. Durf creatief te zijn en out-of-the-box te denken en werk samen met naastliggende regio’s.”

Gestabiliseerd

Die onconventionele benadering geldt ook bij de andere woonvormen, waarmee deze doelgroep zo geholpen zou zijn. Zoals Housing First, Skaeve Huse, Sociaal Pension en Beschermd Wonen. Anne Judith heeft in een stroomschema precies aangegeven wie wanneer voor welke woonvorm in aanmerking komt. Een vreemde eend in de bijt is de respijtplek. Een voorziening waar cliënten, die kampen met een terugval wegens psychosociale of psychische problemen, tijdelijk opgevangen en ‘gestabiliseerd’ kunnen worden. Daarna gaan ze weer terug naar hun eigen huis. Anne Judith: “Zoiets hebben we nog niet in Noord-Holland. Ik ben in Utrecht geweest waar een respijtplek met twee bedden gerund wordt door vrijwilligers en gekoppeld is aan een herstelwerkplaats. Ervaringsdeskundigen vormen samen een peer group. Ik was onder de indruk van de professionaliteit, flexibiliteit en het feit dat de bedden ook leeg mogen staan. Ook bij deze oplossing blijft het een puzzel, want je wilt dat er een oogje in het zeil wordt gehouden. Als je in de buurt gaat zitten van een nachtopvang of zelfs een hotel, kun je voor die toezichthoudende taak misschien de dienstdoende nachtportier bereid vinden.”

Politie en BOA’s

Dat bedoelt Anne Judith met creatief zijn. Zoek naar logische lijntjes en knoop die aan elkaar vast, als het moet dwars door bestaande structuren en patronen heen. “Bij Skaeve Huse bijvoorbeeld is het vinden van een locatie buiten de woonkern niet het enige probleem, maar zeker ook de vraag hoe je de begeleiding en het beheer dan organiseert. Er zijn partijen genoeg die dit op willen pakken. Ook de politie en BOA’s zouden een ambulante aanvulling kunnen zijn. Skaeve Huse zijn binnen onze regio te realiseren. Mogelijkheden zat, we moeten ze alleen verzilveren.”