BOUWSTEEN 3 - VROEGTIJDIGE SIGNALERING

BOUWSTEEN 4 - MELDING

Meer zorgen over kwetsbare inwoners

Een melding bij een van de teams Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden kan het startpunt zijn van de nodige hulpverlening aan mensen die daar zelf misschien niet om zouden vragen. Ook in 2020 zagen we weer een stijging in het aantal meldingen bij deze meldpunten voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in onze regio. De meldingen gaan over zorgwekkende situaties bij mensen met problemen op verschillende terreinen.

In 2020 waren er ongeveer 3000 meldingen, 500 meer dan het jaar daarvoor. De helft hiervan was afkomstig van de politie. Het aantal meldingen is sinds 2015, toen er 1600 casussen gemeld werden, bijna verdubbeld . De complexiteit van de meldingen en casuïstiek is ook toegenomen en de inzet die complexe casussen vragen is intensiever geworden. De stijging van het aantal meldingen was dus al merkbaar voor de coronacrisis, maar de problemen rond deze crisis hebben er zeker voor gezorgd dat de nood onder de OGGZ-doelgroep is toegenomen. Organisaties en ook gemeenten leggen vanwege de maatregelen geen huisbezoeken meer af maar vragen de teams Vangnet & Advies om langs te gaan bij personen waar zorgen om zijn en de situatie te beoordelen.

Zorgen om iemand anders melden bij het landelijk meldpunt

Eind vorig jaar lanceerde staatssecretaris Blokhuis het landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag. Via dit meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt. Het meldpunt is ingesteld voor niet-acute zorgen. Bij acute crisis of gevaar blijven het nummer 112 of de lokale crisisdienst van de GGZ beschikbaar. In december zijn voor onze regio 42 meldingen vanuit het landelijke nummer naar de teams Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden doorgeschakeld en opgepakt. Een hoger aantal dan onze buurtregio’s Zaanstreek-Waterland (34 meldingen) en Kennemerland (34). Voor 2021 verwachten we een stijging in het aantal meldingen wanneer het landelijk meldpunt meer bekendheid krijgt.

Het landelijk meldpunt is gratis bereikbaar op 0800-1205