BOUWSTEEN 7 - PASSEND VERVOER

“In een ontspannen setting leren van elkaars praktijk”

Tom Stobbe (GGZ NHN) over betere samenwerking met politie en ambulancedienst

Om de samenwerking op het gebied van vervoer en screening van mensen met onbegrepen gedrag tussen de politie, ambulancedienst en GGZ-instellingen te verbeteren, starten er twee mooie initiatieven. Ambulancepersoneel in opleiding gaat stagelopen bij 1 van de 3 Intensive Home Treatment-teams van GGZ NHN. En als de coronamaatregelen dat toelaten beginnen dit jaar trainingen voor politieagenten en ggz-medewerkers. Meer kennis van elkaars werksituatie zal leiden tot meer wederzijds begrip, verwacht Tom Stobbe, manager van de crisisdienst bij GGZ Noord-Holland-Noord: “We zijn er achter gekomen dat de knelpunten in de samenwerking met name zitten in wederzijdse verwachtingen en communicatie.”

In een crisissituatie komen ambulance, politie en een crisisteam van GGZ NHN ter plaatse. Er is geen tijd om uitgebreid in discussie te gaan, terwijl er wel vragen zijn. Waarom komt het GGZ-team ‘zo laat’ ter plaatse? Een persoon geeft wel overlast in een wijk maar ligt de oorzaak hiervan in psychiatrische problematiek of liggen er andere maatschappelijke factoren aan de basis van het gedrag, wie doet dan wat? Uitgebreid stilstaan bij de situatie lukt niet in de hectiek van alledag. Tijdens het stagelopen en de trainingen kan dat wél.

Stobbe licht toe: “In de regio hebben we afgesproken om discussie over een situatie achteraf te doen en niet op het moment zelf. Achteraf analyseren we de situatie en dat gebruiken we in de training. Op deze manier is er grote mate van herkenbaarheid. Door casuïstiek vanuit zowel de politie als de GGZ-kant te benaderen kom je tot wederzijds begrip wat kan helpen in een volgende situatie. We ontwikkelen een training waaraan zowel politieagenten als ggz-medewerkers deelnemen. Deze training wordt verzorgt door trainers en instructeurs van zowel de politie als GGZ NHN. Het doel is om elkaar in een ontspannen setting te ontmoeten en meer inzicht te krijgen in elkaars ziens- en werkwijze. Dit geldt ook voor de stages van ambulancemedewerkers in opleiding. Door in de praktijk mee te maken hoe GGZ NHN dit aanpakt en dit te koppelen aan de praktijk op de ambulance ontstaat begrip”.

“Het mooie van onze aanpak tot nu toe is dat we op meerdere terreinen vooruitgang boeken. Het kan niet anders dan dat we daar de vruchten van gaan plukken”

De komst van de mediumcare ambulance* biedt in praktische zin een oplossing voor problemen in het vervoer van mensen met onbegrepen gedrag. Hierdoor is er meer capaciteit in de regio en is er sneller en gepaster vervoer. Ook zijn er op provinciaal niveau afspraken gemaakt over een uniforme werkwijze om vervoer aan te vragen tussen de meldkamer, ambulance en collega ggz-instellingen InGeest en Parnassia. “We moeten het elkaar makkelijker maken, een eenduidige werkwijze tussen de ggz-instellingen in Noord-Holland en de meldkamer draagt daar aan bij”, benadrukt Stobbe. “Het mooie van onze aanpak tot nu toe is dat we op meerdere terreinen vooruitgang boeken. Het kan niet anders dan dat we daar de vruchten van gaan plukken”.

*Vanaf maart 2021 heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de beschikking over een middencomplexe zorg ambulance, tijdens de pilotperiode medium care ambulance genoemd. Deze ambulance wordt ingezet voor gepland vervoer van patiënten, die tijdens het vervoer alleen zorg en begeleiding nodig hebben. Daarnaast is het de bedoeling dat de midden complexe zorg ambulance wordt ingezet voor het vervoer van personen met verward gedrag. In de volgende editie van deze nieuwsbrief vertellen we meer over deze midden complexe zorg ambulance.