Artikelen website Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn twee artikelen gepubliceerd over zorg en veiligheid in onze regio.

1. Commissie Zorg en Veiligheid

In de commissie Zorg en Veiligheid werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD samen aan vraagstukken op het snijvlak van het zorg- en veiligheidsdomein. Waarom die verbinding tussen zorg en veiligheid zo belangrijk is en hoe we dat vormgeven in Noord-Holland Noord? Wethouder Elly Konijn van gemeente Alkmaar, directeur VRNHN Martin Smeekes en burgemeester Toon Mans van gemeente Castricum vertellen het in onderstaand artikel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

2. Persoonsgerichte aanpak

In Noord-Holland Noord worden mensen met verward of onbegrepen gedrag die een veiligheidsrisico vormen sinds kort intensief begeleid met een persoonsgerichte aanpak. Hoe dat uitpakt in de praktijk? Lees de ervaringen uit de regio in dit artikel van VNG.