DE SCHAKEL-GGD’ER

Samen werken aan tijdige signalering

Samen werken aan tijdige signalering; door het geven van goede ondersteuning aan kwetsbare mensen willen de Schakel-GGD’ers van het Meldpunt Vangnet & Advies ervoor zorgen dat ergere problemen worden voorkomen. Maureen Klaver en Irma Haubrich werken als Schakel-GGD-er en vertellen over hun werk.


Irma Haubrich: “De medewerkers van het team Vangnet & Advies van de GGD in de Kop van Noord-Holland zijn er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden. Ook professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties. De GGD spant zich, samen met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en een groot aantal betrokken zorg- en welzijnsaanbieders, politie, woningcorporaties, Brijder verslavingszorg, GGZ NHN en andere partners, in om de aanpak rondom personen met verward gedrag sluitend te maken. Er was vooral behoefte aan om meer preventief en outreachend te werken door vroegtijdig signalen op te pakken van dreigende of erger wordende problematiek. Het Team Vangnet & Advies in de Kop van Noord Holland kon hiervoor door de vele meldingen niet genoeg tijd voor vrij te maken. Daarom is, naar voorbeeld van bijvoorbeeld gemeenten Vught en Amsterdam, besloten tot de inzet van zgn. Schakel-GGD’ers”.

"Als Schakel-GGD’er zoek ik actief contact met inwoners in de wijk en probeer ik, in samenwerking met ketenpartners, de kennis van de inwoners over het zorgnetwerk in de regio te verbreden."

Maureen Klaver: “Als Schakel-GGD’er zoek ik actief contact met inwoners in de wijk en probeer ik, in samenwerking met ketenpartners, de kennis van de inwoners over het zorgnetwerk in de regio te verbreden. Daardoor weten inwoners instanties sneller te vinden en zorgt het goede onderlinge contact ervoor dat de stap naar zorgvragen laagdrempelig is. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het vangnet- en adviesteam breed bekend is. In Den Helder geven we bijvoorbeeld samen met de gemeente presentaties in de wijken. We zetten ons in om hulp en ondersteuning te organiseren en gaan overal langs. Goede samenwerking valt of staat immers met goede persoonlijke contacten. We vinden het belangrijk dat we na een melding terugkoppelen wat er met een melding gebeurt. Ook dat zorgt er weer voor dat iemand ons een volgende keer sneller in zal schakelen.

De nieuwe aanpak werkt. “Het is ontzettend belangrijk om meer inzicht te geven in alle mogelijkheden die er zijn wanneer er zorgen zijn om iemand. We merken nu al dat we meer meldingen krijgen. Ook komen de meldingen nu vanuit andere hoeken. Men weet ons sneller te vinden”.


De bereidheid tot samenwerking is groot, merken Irma en Maureen. Ze hebben gemerkt dat alle partijen met wie ze gesproken hebben samenwerking belangrijk vinden. “We gaan er ons nu op richten om alle samenwerkingsafspraken op papier te zetten. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld afspraken over het uitwisselen van gegevens. Op die manier kunnen we de samenwerking inzichtelijk en meetbaar maken”.

Bereikbaarheid teams Vangnet en Advies GGD uitgebreid

De bereikbaarheid van de teams Vangnet en Advies van GGD Hollands Noorden voor inwoners van Noord-Holland Noord wordt uitgebreid. Binnenkort zijn deze teams buiten kantooruren bereikbaar tot 23.00 uur. Het gaat om een meld- en triagefunctie voor mensen met niet-acuut verward gedrag in de regio Noord-Holland Noord, die zo snel mogelijk advies en/of ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt is dat inwoners met zorgen meldingen kunnen doen om mensen in een zo vroeg stadium te helpen om te voorkomen dat problemen escaleren en er eventueel onveilige situaties ontstaan. De meldfunctie is aanvullend op de acute keten. De uitgebreide bereikbaarheid is een pilot tot eind 2019.